BLOGG

+

Ältar du?

Här kommer det 45:e söndagsinlägget kring det mentala och mental träning. Jag brukar ställa frågan när jag har föreläsningar hur många som ältar, då säger en mycket stor majoritet att de ältar mer eller mindre. Här kommer några tankar kring ältandet…

Aptjatter är ett buddhistiskt begrepp som beskriver den del av vårt tankesystem som alltid tjattrar i vårt huvud och som ständigt växlar mellan tvivel, till oro och tillbaka till tvivel igen. Ältande är en form av tänkande som drivs av oro och ångest.  Man ängslas över saker som inte har hänt, men som skulle kunna hända. Men det är också vanligt att älta sådant som har hänt. Varför blev det som det blev?
Utmaningen med ältandet är att det tar mycket kraft, negativ energi och ger hjärntrötthet.


Några mentala coachtips kring ältandet. Ett viktigt steg i att lära sig hantera oron är att bli mer medveten om sina orostankar och när de uppstår. En orostanke leder lätt vidare till en annan, ökar obehaget, väcker fler orostankar och vi hamnar i en orosspiral.

Att göra oron mer kontrollerbar är att träna på att skjuta upp orostankarna när de dyker upp i huvudet och i stället avsätta en viss tid som enbart ska ägnas åt oro. Varje gång orostanken dyker upp skriv upp det och säg till dig själv: ”Det här ska jag tänka på kl. 18.00-18.45 på min orosstund.”

En mönsterbrytare kan också vara riktigt bra, exempelvis ett stopp-ord som är enkelt att komma ihåg och som man säger till sig själv när man märker att man ältar. Som ”Stopp”, ”Här och Nu”. Eller ett ord som fungerar för dig. Ett sådant kort ord kan hjälpa till att hejda de ältande tankarna.

Det kan också vara bra att utmana sig själv genom att ställa sig frågan: ”Hjälper de här tankarna mig?”

Tänk dig själv som en god vän som ältar. Vad skulle du säga till honom eller henne i samma situation?

‹ Gå tillbaka

Ältar du?

Nya söndagstankar kring det mentala och mental träning. Vi fortsätter den här söndagen med lite reflektioner kring våra tankar. När jag har föreläsningar brukar jag ställa frågan till publiken: Brukar du älta? Nästan alltid svarar alla att de ältar. De jag jobbar med i mental träning/coaching hamnar också ofta i att man ältar. Ältandet och oron triggar till mer ältande och oro. Till slut ältar man för att man ältar. Mitt mentala tips är att skapa en orosstund, för att komma till rätta med ältandet och oron. Välj ut en tid och plats, där du får ägna dig åt ditt ältande och dina orostankar. Om en orostanke dyker upp under dagen, skriv ned och spara den till din orosstund: ”Det här ska jag tänka på kl. 18.00-18.30 på min orosstund.” Avsluta orosstunden med tre frågor: Vad är jag tacksam över? Vad gör mig positiv? Vad är jag bra på? Jag har väldigt bra erfarenheter av den här mentala coachövningen… 

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se