BLOGG

+

Att sätta mål

Här kommer det 52:a söndagsinlägget kring mental träning.

I tidigare inlägg så har det varit fokus på vad mental träning är och varför det är viktigt, att hantera framgångar och motgångar, tankar, känslor, våra målbilder. Vidare självbild, självförtroende, självmedkänsla, att vara bekväm i det obekväma mm. I några inlägg kommer det bli tankar kring mål.

Mental träning bygger på en utvecklingsmodell, som utgår från mål, utveckling och motivation. Den bygger på att människor vill utvecklas och att vi mår bra av att ha positiva och utmanande mål som vi strävar mot. Det bygger på att vi startar i nuet och fortsätter med att formulera mål för framtiden.
Att ha mål är viktigt. Utan mål är det svårt att vara starkt motiverad. Mål innebär nämligen någonting att rikta motivationen mot! På så sätt blir du inte bara effektivare, utan du känner dig också mer engagerad och motiverad.
Mål och motivation går gärna hand i hand, och förhoppningsvis i en god, uppåtgående spiral. Man kan också säga att mål både skapar motivation och hjälper till att rikta motivationen!

Det finns få saker som ger oss så mycket glädje som att sätta mål – och uppnå dem. Det gäller både i idrotten, jobbet och det privata. Gör en vana att sätta mål på både kortare och längre sikt och se till att målen är utmanande men ändå realistiska. På så sätt blir du inte bara effektivare utan du känner dig också mer engagerad och motiverad. Mer om mål nästa söndag…‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se