BLOGG

+

Bli bekväm med det obekväma

Kom ihåg att det är i det obekväma man växer, utvecklas och bygger mental styrka. Det är väldigt lätt att fly ifrån och hitta bra förklaringar för att undvika det obekväma. Hjärnan väljer nämligen den väg som tar minst energi. Det är bekvämt att göra det som är bekvämt! Träna på och öva på att bli bekväm med det obekväma!


‹ Gå tillbaka

Bli bekväm med det obekväma...

I det bekväma sker ingen utveckling!  Om man inte går utanför bekvämlighetszonen kommer man aldrig att bli bättre. Bli bekväm med det obekväma…

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se