BLOGG

+

Bli bekväm med det obekväma

En sak som jag har blivit alltmer övertygad om är att alla människor har sina svåra stunder, stora som små. Ibland när man kollar på sociala medier kan man tro att alla har ett fantastiskt bra liv. Jag tror att det är vilseledande. Min erfarenhet är att alla har oro, självtvivel, ångest, perioder av dåligt självförtroende och en sviktande självbild. Det är OK att det är så ibland. Man får acceptera att livet är tufft ibland. Men även om livet är tufft ibland kan livet vara bra ändå. Det gäller att kunna dansa i regnet. Att träna mentalt är ett väldigt bra verktyg att hantera utmanande situationer i livet. Att bli bekväm med det obekväma och ta det därifrån till något bättre. Hjärnan blir så mycket bättre på det du tränar på!

‹ Gå tillbaka

Bli bekväm med det obekväma!

Kom ihåg att det är i det obekväma man växer, utvecklas och bygger mental styrka. Det är väldigt lätt att fly ifrån och hitta bra förklaringar för att undvika det obekväma. Hjärnan väljer nämligen den väg som tar minst energi. Det är bekvämt att göra det som är bekvämt! Träna på och öva på att bli bekväm med det obekväma!

‹ Gå tillbaka

Bli bekväm med det obekväma

Kom ihåg att det är i det obekväma man växer, utvecklas och bygger mental styrka. Det är väldigt lätt att fly ifrån och hitta bra förklaringar för att undvika det obekväma. Hjärnan väljer nämligen den väg som tar minst energi. Det är bekvämt att göra det som är bekvämt! Träna på och öva på att bli bekväm med det obekväma!


‹ Gå tillbaka

Bli bekväm med det obekväma...

I det bekväma sker ingen utveckling!  Om man inte går utanför bekvämlighetszonen kommer man aldrig att bli bättre. Bli bekväm med det obekväma…

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se