BLOGG

+

Bli bekväm med det obekväma...

I det bekväma sker ingen utveckling!  Om man inte går utanför bekvämlighetszonen kommer man aldrig att bli bättre. Bli bekväm med det obekväma…

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se