BLOGG

+

FOKUSERA PÅ RÄTT SAKER

Fokusera på dina styrkor
Fokusera på dina framgångar
Fokusera på det positiva
Fokusera på det som är bra
Fokusera på möjligheterna
Fokusera på dig själv

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se