BLOGG

+

Fokusera på styrkorna

Jag får ofta frågan om man enbart ska jobba med mental träning/coaching när man har problem. Visst är det viktigt. Men jag tycker att det är lika viktigt och kanske viktigare att jobba med styrkor och framgångar. Det är lätt att glömma bort styrkor och framgångar och bli alltför självkritisk. Framgång föder framgång och kritik föder kritik. Jag har väldigt bra erfarenheter att ta en person/team till en helt ny nivå, genom att fokusera och bygga vidare på styrkorna, framgångarna och utmana att gå utanför bekvämlighetszonen. Fokusera på rätt saker, så växer rätt saker…

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se