BLOGG

+

Glad

Om man upprepade gånger visualiserar sig själv som en glad, framgångsrik och positiv människa, så är det mycket lättare att sedan också uppträda som en sådan i det verkliga livet! Och givetvis omvänt också…          

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se