BLOGG

+

Hur lyckas man med mental träning?

Var långsiktig – överskatta inte vad som kan åstadkommas på kort sikt och underskatta inte det långsiktiga
Ha tålamod – lite varje dag ger fantastiska resultat över tid
Grit – konsten att aldrig ge upp
Motgångar föder framgångar

Fokusera på det du är bra på, mår bra av och det positiva

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se