BLOGG

+

Livsvärden/mål

Utan livsvärden/mål är det svårt att vara starkt motiverad. Livsvärden/mål skapar både motivation och hjälper till att rikta motivationen! Så här blir mina livsvärden/mål 2023. Jag utgår från vad som är allra viktigast för mig 2023 och utifrån det har jag tagit fram 3 livsvärden/mål.
Därefter har jag tagit fram vilka aktiviteter och beteenden som leder mot livsvärdena/målen.


Jag hoppas att det kan inspirera dig. Men kom ihåg att alltid välja livsvärden/mål utifrån dina förutsättningar. Stora som små! Jag klarade alla mina livsvärden/mål 2023 och jag har också firat att jag lyckats nå mina livsvärden/mål! Och kom ihåg att 90 % av alla mål förblir oskrivna samtidigt som 90 % av alla skrivna mål uppnås.

Jag kommer att ha livsvärdena/målen synliga och ha koll varje dag och utvärdera varje vecka!

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se