BLOGG

+

Lyssna där poddar finns

Posted @withregram • @olssonochwiklund Reflektion är en stor och viktig del av den mentala träning, och resultatet av den ger oss svaret på vart vi är på väg.
Stig ger flera bra tips på frågeställningar och tillvägagångssätt, och Johan och Anna Olsson resonerar om sina reflektioner. Lyssnar gör du där poddar finns.

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se