BLOGG

+

Mer självförtroende

Det här blir 31:e söndagsinlägget kring det mentala och mental träning. Vi fortsätter även den här veckan med självförtroendet. Detta område som väcker så stort intresse och engagemang. Det beror sannolikt på, att vi är medvetna om vilken betydelse självförtroendet och självbilden har när vi ska prestera. Ena dagen kan vi ha ett riktigt bra självförtroende, nästa dag kan vi ha ett riktigt dåligt självförtroende som ofta kan vara kvar en ganska lång tid. Detta gäller även för de som är bäst i världen i sin idrott. Det är i alla fall min erfarenhet. Vad kan man då göra, framför allt när man kommer in i en tyngre period av dåligt självförtroende?

En bra erfarenhet som jag jobbar med (även om man är bäst i världen) det är att skriva upp varje kväll vad som har stärkt självförtroendet. Ta väldigt enkla saker och bygg sedan vidare utifrån det. Det kan låta enkelt, men ofta gör vi det för svårt och komplicerat så vi ger upp. Vill du över tid stärka ditt självförtroende, (samma gäller för självbilden) börja att skriva upp vad som stärker ditt självförtroende och gör det varje kväll.

Ett bra mentalt tips är att ha Självförtroendedagbok. Med en Självförtroendedagbok kommer du både att lära dig nya saker om dig själv, växa som person, och bevara alla framgångsrika minnen och känslor som dagligen skrivits ner. Skriv upp dina styrkor, saker som du har gjort bra, som du har lärt dig, framgångar, det du har blivit bättre på, det som stärker dig! Det förbättrar din självbild och ditt självförtroende! Själva skrivandet har en klargörande effekt!!! Och kom ihåg att förstärka, fira och njuta när det går bra!

 

‹ Gå tillbaka

Mer självförtroende...

Det här blir 27:e söndagsinlägget kring det mentala och mental träning. Vi fortsätter den här söndagen med ytterligare tankar kring självförtroendet och mentala tips för att bygga ett starkt självförtroende. Jag kan konsterara att självförtroende berör. Det har varit väldigt många kommentarer efter förra söndagens inlägg. För många är just självförtroende viktigt både i idrott, jobbet och livet i stort. Min erfarenhet är att självförtroendet är en färskvara och kan förändras snabbt. Även om man är väldigt framgångsrik, så är det lätt att tappa självförtroendet och sig själv om det går emot. Det är lätt att fångas av sociala medier där allt är perfekt. Kom ihåg, livet behöver inte vara perfekt för att vara underbart. En bra självförtroendeövning så här i slutet av året, är att fundera kring dina bästa framgångar 2022. Skriv ner de framgångar du har haft 2022, stora som små. Därefter väljer du de två främsta. Sen kan du fråga några som känner dig vad de tycker är dina två bästa framgångar detta år. De här är också en bra mental övning att göra i familjen eller på jobbet. Det är också en bra övning i familjen, teamet, laget att fundera på våra bästa framgångar och även här plocka ut de två bästa. För att förstärka det hela, fira och njut av framgångarna. Spara gärna övningen och gör det varje år. Vi fortsätter nästa söndag med ytterligare mentala tips för att stärka självförtroendet…

‹ Gå tillbaka

Mer självförtroende

Det här blir 26:e söndagsinlägget kring det mentala och mental träning. Vi fortsätter den här söndagen med lite tankar och mentala tips kring självförtroendet. Min erfarenhet (även forskningen) har visat att oavsett vad du vill lyckas inom, är det viktigare att du utvecklar dina styrkor än att du bättrar på dina svagheter. Precis som med alla andra färdigheter kommer dina starka sidor att bli svagare, om du inte använder dem tillräckligt ofta. Därför ska vi fokusera på dina starka sidor.
Fundera på vilka dina starka sidor är och skriv ner dom. Och därefter kan du fråga ett antal personer vad de tycker är dina starka sidor. Spara gärna vad du och andra har skrivit. När du kommer in i en period när självförtroendet sviktar, kolla då vad du och andra har skrivit om dina starka sidor. Du kan också skriva ned och motivera en stark egenskap hos dig varje kväll i några veckor. Lycka till med skrivandet och kom ihåg att själva skrivandet har en klargörande effekt! Vi fortsätter nästa söndag med ytterligare mentala tips för att stärka självförtroendet…
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se