BLOGG

+

Mer självmedkänsla

Här kommer det 34:e söndagsinlägget kring det mentala och mental träning. Vi fortsätter den här veckan med självmedkänsla. Ett område som får alltmer uppmärksamhet. Många människor är alltför självkritiska, dömande och hårda mot sig själva. 

Man skulle kunna tro att en sådan inställning till sig själv är effektiv, att det behövs för att kunna prestera och få saker gjorda. Men på senare tid har det blivit känt att vi presterar bättre när vi får beröm och uppmuntran, snarare än kritik och hårda ord. 

Våra kroppars stressystem reagerar på samma sätt när vi är hårda, kritiska och dömande mot oss själva, som om vi vore hotade utifrån. Vi blir alltså rädda och stressade av att tala negativt och krävande till oss själva, och våra biologiska system svarar med att utsöndra stresshormoner. Om vi dagligen eller ofta kritiserar och dömer oss själva, skapas ett mer eller mindre konstant stresspåslag.

Självmedkänslan – i form av en positiv upplevelse av att vara tillräckligt bra – är mest en gäst i våra liv. Den kommer och går och stannar aldrig länge! 

                                                                 Nuläge Önskvärt läge

Tycker du att du är tillräckligt bra?   …….. ……….

Skattningsbarometer – 1 kan bli mycket bättre och 10 är jättebra. Var ligger du just nu? 

Vilka reflektioner gör du på dina svar?

Utifrån svaren; är det något du behöver göra/fundera kring? 

Vi återkommer nästa vecka med mer resonemang kring självmedkänsla.

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se