BLOGG

+

Mål och motivation

Mål är viktigt när det gäller motivation. Mål innebär nämligen någonting att rikta motivationen mot! Mål och motivation går gärna hand i hand och i en god uppåtgående spiral. Kom ihåg att 90 % av alla mål förblir oskrivna samtidigt som 90 % av alla skrivna mål uppnås. Det har också stor effekt att ha målen synliga så att man ser målen varje dag. Nu när det har gått ett halvår är det dags för en utvärdering av de mål som jag satt upp vid årets början för 2020. Och det går helt enligt plan. Så ikväll ska jag fira och njuta att jag har lyckats så här långt med målen!

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se