BLOGG

+

Mål skapar motivation

Utan mål är det svårt att vara starkt motiverad. Mål skapar både motivation och hjälper till att rikta motivationen! Jag har gjort om målen för 2021, har tre huvudområden och har gjort mål utifrån detta. Så här blir mina mål 2021. Jag hoppas att det kan inspirera. Men kom ihåg att välja mål utifrån dina förutsättningar. Stora som små! Jag klarade alla mina mål 2020 och jag har också firat att jag lyckats nå mina mål! Kom ihåg att 90 % av alla mål förblir oskrivna samtidigt som 90 % av alla skrivna mål uppnås. Ha målen synliga och lev med målen!

 

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se