BLOGG

+

Njut av livet

En ny vecka startar idag och det känns inspirerande. Häromveckan blev det klart att Handelshögskolan i Stockholm inrättar världens första professur i lycka. Professor Micael Dahlen ska under tio år bygga upp ett världsledande kunskapscenter.

– Det är en reaktion på den ökade psykiska ohälsan som är ett sådant problem, förklarar rektor Lars Strannegård på Handelshögskolan.

Det blir alltmer fokus på den mentala hälsan och vikten av att bygga mental styrka för att klara av livets olika utmaningar och möjligheter.

Racingvärldsstjärnan Marcus Ericsson har vid flera tillfällen, både i Sverige och i USA, lyft fram hur viktigt det är med mental hälsa och mental styrka. Det är så bra och viktigt att kända och framgångsrika personer lyfter betydelsen av det.

Det är också mot den här bakgrunden som Olivia Åsberg och jag har skrivit boken Mental träning för alla, som är på tryckning nu…

Den här veckan ser jag fram emot ett antal mentala träningar/coachingar och föreläsningar. Det blir också fokus på att fixa med boksläppen av vår bok…

Ett litet mentalt tips så här i början av veckan - Lev, ha kul och njut av livet!!

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se