BLOGG

+

Så här vill jag vara

Ibland kan det vara viktigt att ha en mental påminnelse, för att få ett tydligt fokus över något som är viktigt. Jag har för egen del en text på min mobiltelefon: ”Så här vill jag vara”. Detta tittar jag på innan jag har föreläsningar, mentala träningar/coachingar, telefonsamtal, diverse möten mm. Det fungerar utomordentligt bra. Många jag jobbar med i mental träning/coaching använder den mentala tekniken med väldigt bra resultat…

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se