BLOGG

+

Självförtroende

Det här blir 24:e söndagsinlägget kring det mentala och mental träning.  Då är det dags att ta upp vårt självförtroende och lämna vår självbild. Vi tar upp definitioner igen:
SJÄLVBILD = VEM JAG ÄR!
SJÄLVFÖRTROENDE = VAD JAG GÖR!
SJÄLVKÄNNEDOM =
ATT HA EN INSTÄLLNING AV VÄLVILJA MOT SIG SJÄLV!
Självförtroendet är uppfattningen som du har om din egen förmåga inom olika områden. Självförtroendet kommer med dina prestationer. Du kan känna stort självförtroende i vissa situationer och inget alls i andra.

Med självförtroende avses här ett grundläggande accepterande av dig själv - både vad det gäller starka sidor och saker som du kan bli bättre på.

Ett bra självförtroende innebär, att acceptera att du inte kan och inte heller behöver vara bra på allt. Ett bra självförtroende innebär, att du har en övertygelse att du alltid kan bli bättre på de områden du satsar.

Här kommer en självförtroendeövning som du kan fundera kring:

                                                                           Nuläge      Önskvärt läge
Hur är ditt självförtroende?                                 ……….     …………

                                                                                                                                                         

Skattningsbarometer – 1 kan bli mycket bättre och 10 är mycket bra.
Var ligger du just nu?

Vilka reflektioner gör du på ditt svar? Utifrån svaret; är det något du behöver göra/fundera kring? Vi fortsätter nästa vecka med mer resonemang kring vårt självförtroende!

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se