BLOGG

+

Självmedkänsla

Det här blir 33:e söndagsinlägget kring det mentala och mental träning. Nu lämnar vi vår självbild och självförtroende. Jag tänkte nu i några söndagar belysa självmedkänsla… När jag jobbar med mental träning/coaching och har föreläsningar så har det blivit väsentligt vanligare med självkritik och en hårdare attityd mot sig själv.
På senare år har begreppet självmedkänsla vuxit fram. Självmedkänsla kommer från engelskans uttryck “self-compassion” och har sitt ursprung från buddhismen. Självmedkänsla handlar ytterst om att bemöta sig själv med samma vänlighet och medkänsla som man skulle göra med en nära vän.
I västvärlden introducerades begreppet i början av 2000-talet när den amerikanska forskaren Kristin Neff började intresse sig och forska i ämnet. Hon tog avstamp från den buddhistiska traditionen där begrepp som kärleksfull vänlighet, ”loving kindness”, och medkänsla, ”compassion”, är centrala.
I sin forskning började Kristin Neff definiera begreppet självmedkänsla och kom fram till att vi visar medkänsla med oss själva, när vi i svåra stunder kan ha lika stor förståelse för oss själva som för en god vän.Till sist, en fråga kring självmedkänsla som kan vara riktigt bra att reflektera kring - vad innebär det för dig att vara vänlig mot dig själv?

‹ Gå tillbaka

Självmedkänsla

Tänk om vi skulle bli bättre på att vara snälla och positiva mot oss själva lite oftare. Att ge sig själv beröm och uppskattning för det man gör bra istället för att vara självkritisk. Självmedkänsla är att vara lika omtänksam och stöttande mot sig själv som man är mot en god vän…

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se