BLOGG

+

Söndagsinlägg 48

Då är det dags för det 48:e söndagsinlägget kring det mentala och mental träning. Nu ska vi fokusera på känslorna. Jag har tidigare konstaterat att ett viktigt syfte med mental träning är att identifiera och förstärka önskade tankar, känslor, målbilder och beteenden.

Det är lätt att blanda ihop känslor och tankar. Skillnaden är att känslor är din reaktion på en händelse och tankar är din tolkning av en händelse. Vad du känner kan påverka vad du tänker och tvärt om. Positiva tankar kan därför göra att du känner positiva känslor. Och givetvis tvärtom också. Ibland är det härligt att känna känslor och ibland är det jobbigt.

Skattning känslor 

Skattningsbarometer – 1 kan bli mycket bättre och 10 jättebra. Var ligger du just nu?

                                                                                            Nuläge       Önskvärt läge

Hur bra är du på att styra dina känslor?                       ……..       ……….

Vilka reflektioner gör du på dina svar?
Utifrån svaren; är det något du behöver göra/fundera kring?
 

En bra mental coachövning är att under en tidsperiod notera dina känslor och även fundera kring om det oftare är negativa känslor än positiva. Skriv och reflektera lite! Och kom ihåg att själva skrivandet har en klargörande effekt!

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se