BLOGG

+

Söndagsinlägg - självbild

Det här blir 21:a söndagsinlägget kring det mentala och mental träning. Nu tänkte jag att vi ska gå in på tre viktiga mentala områden, som påverkar vårt liv på ett påtagligt sätt. Nämligen vår självbild, vårt självförtroende och vår självmedkänsla. Vi börjar med självbild som jag tycker är grunden och väldigt avgörande. Först en liten definition:
SJÄLVBILD = VEM JAG ÄR!
SJÄLVFÖRTROENDE = VAD JAG GÖR!
SJÄLVKÄNNEDOM =
ATT HA EN INSTÄLLNING AV VÄLVILJA MOT SIG SJÄLV!

Självbild är hur du ser på dig själv, hur du värderar dig själv och vilken känsla du får när du tänker på dig själv.

Här kommer en självbildsövning som du kan fundera kring:
                                                                                                                   Nuläge    Önskvärt läge

Hur är din självbild?                                                                                ……..      ……….


Skattningsbarometer – 1 kan bli mycket bättre och 10 är mycket bra.
Var ligger du just nu?

Vilka reflektioner gör du på ditt svar? Utifrån svaret; är det något du behöver göra/fundera kring?

Vi fortsätter nästa vecka med mer resonemang kring vår självbild! 

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se