BLOGG

+

STÖTTNING

I går i Dagens Nyheter berättar Björn Ulvaeus, ABBA-ikonen, att han hamnar i ”självförakt och bristande förtroende för den egna kapaciteten.”  Han berättar också att han träffar en terapeut 2 timmar varje vecka. Det är bra att kända personer träder fram och berättar att de har det tufft och behöver stöttning. Det är lätt att hamna i en situation där man tappar bort sig själv, att man känner sig värdelös och självföraktet tar fart. Det kan vara svårt att själv komma ur denna onda spiral. Jag får många samtal från personer, som vill ha stöttning och mentala coachverktyg för att komma ur sin situation. Det är verkligen viktigt att få må bra!

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se