BLOGG

+

Unik utbildning

Nu startar Lars-Eric Uneståhl, internationell guru inom mental träning och jag den första svenska utbildningen till ”Certified Self-Leader”. Vi startar den unika utbildningen, som är en tremånadersutbildning med coaching- och webinarstöd under träningsperioden, i Umeå den 14 september och i Sundsvall den 15 september. Utbildningen avslutas med en certifieringsdag den 7 december i Umeå och 8 december i Sundsvall. 

Efter godkänd utbildning utfärdas SIU, dels certifikatet i Självledarskap samt 50 International Units vilket motsvarar 10 gamla och 15 nya högskolepoäng. Det är begränsade platser. Först till kvarn…Mer information och anmälan på 
CERTIFIERINGS UTBILDNING I SJÄLVLEDARSKAP • Lars-Eric Uneståhl (siu.nu).

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se