BLOGG

+

Utmanande mål...

Här kommer det 54:e söndagsinlägget kring mental träning.

Förra söndagen skrev jag om vikten att jobba med tydliga och enkla mål. Därefter kan man gå vidare med mer utmanande mål. Jag har fått flera reaktioner på att många har börjat med för tuffa mål, som har inneburit att man lägger av.

Så lärandet är att börja med enkla och tydliga mål. Ett annat bra tips är att skriva upp målen och ha dom synliga och att kolla regelbundet på målen. Det är verkligen motivationshöjande.

På Harvard och Yale University gjordes en omfattande undersökning. De intervjuade en grupp studenter:

3 % av dessa hade en klar och nedskriven målsättning, 10 % hade en målsättning i tankarna, 60 % hade drömmar och önskningar och 27 % hade ingen aning om vad de ville i livet. 20 år senare följdes studenterna upp och resultatet blev följande:

De 3 % som hade klara och nedskrivna mål hade en förmögenhet som var större än vad de andra 97 % hade tillsammans.

Liknade undersökningar har gjorts om och om igen med snarlikt resultat.

Jag har också mål för rullskidor och längdåkning och de 10 senaste åren har jag skrivit upp och kommunicerat mina mål. Jag har klarat mina mål varje år. Mina mål är 80 mil för rullskidor och längdåkning. Jag har fyra delmål 20, 40, 60 och 80 mil. Efter varje delmål så firar och njuter jag!

Så min slutsats är: gör enkla och tydliga mål. Skriv upp målen. Utvärdera hur det går. Fira och njut när du uppnår dina delmål och huvudmålet. Gör målen utifrån dina förutsättningar och tänk på Karin Boyes citat: ”Nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen, som är mödan värd.”
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se