BLOGG

+

Utmaningar

Det är många som idag har utmaningar med måendet och att tycka bra om sig själv. Det leder till sämre självbild och självförtroende. En ond spiral. Ofta beror det på väldigt höga krav och en överdriven självkritik. Ett litet mentalt tips är att börja jobba med saker som man klarar av bra och fokusera på det. Skriv gärna upp varje kväll, det är mentalt stärkande. Och därifrån gå vidare för att steg för steg bygga vidare…

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se