BLOGG

+

Utvärdering

Nu är det dags för utvärdering av andra kvartalet av de livsvärden/mål som jag satt upp för 2024. Det gör jag varje kvartal, för att följa hur det går och om det behövs någon förändring/förbättring.

Jag jobbar både med livsvärden och mål. Livsvärden handlar om att välja vad som är viktigast i livet och följa det, en livskompass. Att följa livsvärden är något man kan göra varje dag, med hjälp av val och handlingar.

Mina livsvärden/mål går helt enligt plan även detta kvartal. Det känns väldigt inspirerande och motiverande!

Något som jag har med mig är att 90 % av alla mål förblir oskrivna, samtidigt som 90 % av alla skrivna mål uppnås.

Jag har livsvärdena/målen synliga, har koll varje dag och utvärderar varje vecka! Dessutom firar och njuter jag varje kvartal att resan har gått bra…

‹ Gå tillbaka

Utvärdering

Nu är det dags för utvärdering av första kvartalet av de livsvärden/mål som jag satt upp för 2024. Det gör jag varje kvartal, för att följa hur det går och om det behövs någon förändring/förbättring.

Jag jobbar både med livsvärden och mål. Livsvärden handlar om att välja vad som är viktigast i livet och följa det, en livskompass. Att följa livsvärden är något man kan göra varje dag, med hjälp av val och handlingar.

Mina livsvärden/mål går helt enligt plan. Det känns väldigt inspirerande och motiverande!

Något som jag har med mig är att 90 % av alla mål förblir oskrivna samtidigt som 90 % av alla skrivna mål uppnås.

Jag har livsvärdena/målen synliga, har koll varje dag och utvärderar varje vecka! Dessutom firar och njuter jag varje kvartal att resan har gått bra…

‹ Gå tillbaka

Utvärdering

Nu är det dags för utvärdering av andra kvartalet av de livsvärden/mål som jag satt upp för 2023. Det gör jag varje kvartal, för att följa hur det går och om det behövs någon förändring/förbättring.
Jag jobbar både med livsvärden och mål. Livsvärden handlar om att välja vad som är viktigast i livet och följa det, en livskompass. Att följa livsvärden är något man kan göra varje dag, med hjälp av val och handlingar.
Mina livsvärden/mål går helt enligt plan. Det känns väldigt motiverande!
Och kom ihåg att 90 % av alla mål förblir oskrivna samtidigt som 90 % av alla skrivna mål uppnås.
Jag kommer att ha livsvärdena/målen synliga och ha koll varje dag och utvärdera varje vecka!

‹ Gå tillbaka

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se