BLOGG

+

GE DIG SJÄLV ELLER NÅGON ANNAN EN POSIITV PÅSKINSPIRATION

Det är särskilt viktigt i dessa coronatider, när det är mycket oro och negativa tankar, att fokusera på det positiva. Därför har jag tagit fram några positiva erbjudanden som lyfter det positiva, det som är bra och som stärker. En bra påsk...

Läs mer ›

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se