BLOGG

+

Mental coachresa...

Hon hade nått dit hon eftersträvat. Men när hon kommit dit, började hon att fundera på sin roll och framtid. Hon satt fast och kom ingenstans. Snarare tvärtom.  Hon började känna en hopplöshet, oron och självkritiken blev allt påtagli...

Läs mer ›

Söndagsinlägg - självbild

Det här blir 21:a söndagsinlägget kring det mentala och mental träning. Nu tänkte jag att vi ska gå in på tre viktiga mentala områden, som påverkar vårt liv på ett påtagligt sätt. Nämligen vår självbild, vårt självförtroende och v...

Läs mer ›

Höga krav

Hon hade höga krav på sig själv. Hon var högpresterande och framgångsrik. Det gick väldigt bra. Men hon började oroa sig mer och mer ju bättre det gick. Hon blev rädd att göra fel, rädd för vad andra skulle tycka. Hon hade en känsla av a...

Läs mer ›

Att vara motiverad

Utan livsvärden/mål är det svårt att vara starkt motiverad. Livsvärden/mål skapar både motivation och hjälper till att rikta motivationen! Nu är det dags för utvärdering av de livsvärden/mål som jag satt upp för 2022. Det gör jag varje...

Läs mer ›

Bli bekväm med det obekväma

En sak som jag har blivit alltmer övertygad om är att alla människor har sina svåra stunder, stora som små. Ibland när man kollar på sociala medier kan man tro att alla har ett fantastiskt bra liv. Jag tror att det är vilseledande. Min erfare...

Läs mer ›

För höga varv

Det här blir 14:e söndagsinlägget kring det mentala. Nu ska vi gå in på något som har blivit en av livets stora utmaningar, nämligen att vi konstant går på för höga varv och har svårt att gå ner i varv. Detta kan leda till att vi ständ...

Läs mer ›

September

Måndag igen och ny vecka och nu är vi i september. Dagarna och veckorna går verkligen fort. Förra veckan hade jag som mål att nå årets huvudmål 80 mil och extramålet på 100 mil och så blev det. Därmed har jag också klarat årets fjärde ...

Läs mer ›

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se