DAGENS CITAT

LIVET BESTÅR TILL 10 PROCENT AV DET SOM HÄNDER OCH TILL 90 PROCENT AV VAD DU GÖR AV DET SOM HÄNDER. 
CHARLEES SWINDOLL
Pessimisten ser svårigheter i varje ny möjlighet.
Optimisten ser möjligheter i varje ny svårighet.

Winston Churchill
Stig Wiklund, Positiva Kicken

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se