DAGENS CITAT

BÖRJA DAGEN MED ATT VARA TÄND FÖR DET DU TÄNKER GÖRA OCH SLUTA DAGEN MED ATT VARA GLAD ÖVER VAD DU GJORT.

LARS ERIC UNESTÅHL, VÄRLDSAUKTORITET INOM MENTAL TRÄNING
Pessimisten ser svårigheter i varje ny möjlighet.
Optimisten ser möjligheter i varje ny svårighet.

Winston Churchill
Stig Wiklund, Positiva Kicken

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se