TJÄNSTER

Coaching

Coaching har definierats och kan definieras på många sätt. Det handlar dock alltid om att inspirera en individ eller organisation att förändras på det sätt de själva vill. Det bygger på att sporra individer och företag / arbetsplatser att utvecklas i önskad riktning och att vägleda dessa att tydliggöra sina mål och få insikt om vad som krävs för att ta sig dit.

Tänk att ha din egen coach! Att ha tillgång till någon som peppar och stöttar, hjälper dig att tänka, sätta mål, planera och agera. En som enbart bryr sig om dig och vill att du ska må, fungera och prestera bättre. Som hjälper dig till en bra självinsikt, självkänsla och ett bra självförtroende. Det är det som jag jobbar med i min coaching.

Min mentala utgångspunkt är att vi alla har stora resurser, styrkor och möjligheter. Och att vi kan må, fungera och prestera bättre.

Mental träning

Mental träning är en fantastisk möjlighet att uppnå bestående positiva förändringar i livet. Att våga ta steget till något nytt och bättre samt anta nya spännande utmaningar.

Mental träning som praktiseras regelbundet under en längre period ger nästan alltid upphov till någon form av positiv effekt. Dessa kan variera från person till person och kan uppnås snabbare eller långsammare.

Mental träning sysslar med det som händer i huvudet på oss varje dag. Där pågår ju ständigt mentala processer som tankar, bilder, attityder och känslor.

Det som skiljer oss människor åt är innehållet i dessa processer. Vi kan ha tankebilder som antingen hjälper oss eller stjälper oss.

Tankens makt är stor och hur du tänker påverkar dina känslor och beteenden mer än du tror. Genom att lära dig att styra dina tankar i en positiv riktning kan du påverka hur du mår, fungerar och presterar!

Det övergripande syftet med mental träning är att bidra till att Du mår, fungerar och presterar bättre.

Metoden förknippas ofta med idrott då den under lång tid har tillämpats av idrottare och framför allt av elitidrottare med stor framgång. På senare tid har även andra än idrottare börjat använda sig av mental träning mot bakgrund av de goda resultaten inom idrottsvärlden.

Föreläsning


Välkommen till en inspirationsföreläsning som ger en riktig energikick och användbara praktiska verktyg till dig själv och arbetsplatsen/teamet/företaget/idrottslaget.
Med stor framgång har Stig Wiklund i över 30 år varit verksam med föreläsningar. Han är en resultatinriktad entusiast med ett högt tempo i föreläsningarna, där humor och allvar blandas friskt!
Målet med Stigs föreläsningar är att ge inspiration, mentala utmaningar samt att starta en process som ska ge ett lyft, stärka, förbättra och utveckla dig själv och arbetsplatsen/teamet/företaget. Målet är att varje deltagare skall inse att det är vår egen inställning och utstrålning som är avgörande för hur vi lyckas i livet.
Stig har jobbat som regionchef på LRF i Västernorrland i 25 år och har stora insikter i vardagen på en arbetsplats. Denna kontakt är mycket värdefull när han jobbar med andra arbetsplatser och medarbetare. Tillsammans med medarbetarna har Stig praktiskt byggt upp Den goda arbetsplatsen på Rossö Gård i Nyland och Bollsta Herrgård, Ångermanland som har fått utmärkelse i Alectas tävling om Sveriges bästa arbetsplats.

Här kommer några rubriker på Stigs föreläsningar:

 • Tips och verktyg på hur man skapar Den goda arbetsplatsen
 • Konsten att bygga en mästare
 • Mentala tips och verktyg på hur man får Motivation på jobbet
 • Mentala tips och verktyg för bättre hälsa
 • Mentala tips och verktyg på hur man får Inspiration i vardagen
 • Mentala tips och verktyg för att må, fungera och prestera bättre
 • Mentala tips och verktyg på hur man får Balans i livet
 • Det coachande ledarskapet
 • Mentala tips och verktyg hur man Coachar sig själv och andra
 • Tips och idéer på Konsten att övertyga
 • Mentala tips och verktyg för att Våga mera
 • Bygg ett starkt varumärke
 • Hur ska jag inspirera mig själv och motivera andra?
 • Konsten att sätta upp mål och nå dem
 

Gemensamma föreläsningar med Johan Olsson

Johan Olsson har i mer än 10 års tid jobbat med mental träning tillsammans med mentale coachen Stig Wiklund. De träffades 2003 och sedan dess har de jobbat tillsammans. Stig har coachat Johan genom svårigheter, framgångar, besvikelser och höjdpunkter med mentala verktyg som har gjort Johan till en av de bästa i världen. En synnerligen spännande resa.
Nu vill Johan och Stig berätta om det framgångsrika och unika mentala samarbetet i föreläsningsform. Johan och Stig är helt övertygade om att de mentala verktyg som de har jobbat med fungerar för alla människor för att fungera, må och prestera bra oavsett vad du gör och håller på med.
Johan och Stig vill berätta, inspirera och föreläsa om hur du kan välja eget spår, att vara bäst när det gäller. Förstå dig själv och andra för att lyckas nå toppen. Att ha rätt mental inställning. Hur du skapar rätt attityd för att bli bäst när det gäller. Hur svårigheter kan bli själva förutsättningen för att lyckas nå stjärnorna. Hur mental träning gör skillnad som gör skillnad. Hur viktigt det är med förberedelser för att bli bäst i världen. Vilka framgångsfaktorerna är för att bli bäst i världen. Att våga hålla i och hålla ut oavsett vad som händer.

Adress
POSITIVA KICKEN
Stig Wiklund
Gustav Adolfsvägen 2
856 40 Sundsvall

Telefon
070-581 89 22

E-post
stig.wiklund@positivakicken.se